• Morrow Mountain State Park

  Morrow Mountain State Park
 • Cotton Field in Autumn

  Cotton Field in Autumn
 • Charming Downtown

  Charming Downtown
 • Stanly County Airport

  Stanly County Airport
 • Officer Jeff Shelton Memorial Park

  Officer Jeff Shelton Memorial Park
 • Lake Tillery

  Lake Tillery
 • The Fork Farm & Stables

  The Fork Farm & Stables
 • Charming Downtown

  Charming Downtown
 • Railroad Museum

  Railroad Museum